Lorensbergs Psykologgrupp

— Est. 1985 —
Vår verksamhet-banner

Vår verksamhet

Nedan ser du en översikt av olika områden som vi arbetar med:

 • Kriser - av olika slag
 • Identitet och vuxenblivande
 • Missbruk/beroende - alkohol, droger, medicin
 • Familjefrågor – samlevnad, barnuppfostran, svårigheter med ungdomar
 • Ångest - panikattacker, oro, fobier
 • Depression – nedstämdhet
 • Arbetslivets svårigheter – mobbing, utbrändhet, stresshantering
 • Psykosomatik

 

Efter en noggrann genomgång av vad Du vill ha hjälp med planerar vi tillsammans hur vi skall arbeta kring de frågor som Du tagit upp. Det kan exempelvis innebära några vägledande samtal eller en kortare lösningsfokuserad terapi. Det kan också handla om en längre bearbetande psykoterapi där en fördjupad förståelse för hur just dina svårigheter uppstått och yttrat sig i ditt liv kan hjälpa dig i nuet och framtiden.

 

En annan central del i vår verksamhet är att kunna erbjuda:

 • Att vara samtalspartner i arbetsrelaterade frågor exempelvis stöd och utveckling i den egna yrkesrollen.
 • Teambuilding
 • Utbildningshandledning
 • Arbetsplatshandledning
 • Konsultation