Lorensbergs Psykologgrupp

— Est. 1985 —
Detta är vi-banner

Detta är vi

Här följer en presentation av oss som tillsammans driver Lorensbergs Pyskologgrupp.

Börje Olevald

Börje Olevald

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut.

031 - 711 35 650702 - 20 69 60

Erbjuder psykodynamisk psykoterapi, korttidsterapi.

 • Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut. Var med och startade mottagningen 1985
 • Erbjuder psykodynamisk psykoterapi, korttidsterapi, stöd och vägledning i livet
 • Arbetar med kris och trauma, relationsproblematik, livsfrågor
 • Även arbetat med missbruk/beroende-behandling på behandlingshem inom Göteborgs sjukvård
 • Tar emot studenter för utbildningsterapier och utbildningshandledning
 • EMDR
Läs mer om Börje
Lena Lindeberg Smith

Lena Lindeberg Smith

Leg.Psykoterapeut, Aukt. Socionom, Handledarutbildad

031 - 711 35 650707 - 26 38 86

Mitt arbete vilar på psykodynamisk grund.

Mitt arbete vilar på psykodynamisk grund. Jag har lång erfarenhet från Barn och Ungdomspsykiatrin vad gäller arbete med ungdomar i terapi samt familjesamtal och föräldrastöd Har även långvarig erfarenhet av arbete med våld i relationer både enskilt och i grupp. Jag arbetar med all sorts problematik såsom stress, depressioner, ätstörningar, kris och trauma, relationsproblem, identitetsproblem, ångest, tvång, självskadebeteende mm.

Jag har många års erfarenhet av handledning både enskilt och i grupp.

Inrikting:

 • Individuell psykodynamisk terapi
 • Krisbearbetning
 • Par-Terapi
 • Ungdomar i terapi samt föräldrastöd/rådgivning
 • Handledning individuellt/grupp
 • Konsultation
Läs mer om Lena
Berndt Westman

Berndt Westman

Leg.psykolog, Leg.Psykoterapeut, Handledarutbildad

031 - 711 35 650707 - 60 84 82

Verksam vid Lorensbergs psykologgrupp sedan 1986.

 • Hypnosutbildad. Kan erbjuda hypnosbehandling exempelvis vid smärta, sömnsvårigheter och andra stressrelaterade symptom.
 • Långvarigt samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset gällande hypnosbehandling vid IBS-problematik.
 • Stor erfarenhet av arbete med kris och traumaproblematik.
 • Tidigare under lång följd av år även varit anställd som missbrukspsykolog inom den kommunala beroendevården.
 • Stor erfarenhet av att arbeta konsultativt gentemot arbetslivet bland annat i frågor som rör skadligt bruk och beroende.
 • Lång och allsidig erfarenhet som handledare.
 • Arbetar gärna med frågeställningar som har fokus på livsstil och livsfrågor.
Läs mer om Berndt
Kirsten Rix Holländer

Kirsten Rix Holländer

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, handledareutbildad

031 - 711 35 650708 - 12 82 16

Var med och startade Lorensbergs psykologgrupp 1985.

Var med och startade Lorensbergs psykologgrupp 1985

Anlitad av privatpersoner Inriktning:

 • Individuell psykodynamisk terapi
 • Krisbearbetning
 • Par-Terapi
 • Psykosomatiska problem
 • Handledningsuppdrag
 • Gruppterapi
 • Har även arbetat på kris-centrum för kvinnor - med våld i relationer (psykiskt / fysiskt) från 1984 t.o.m 2007.
Läs mer om Kirsten
Christina Lindskog

Christina Lindskog

Leg. Psykoterapeut, Socionom, Handledare

031 - 711 35 650732 - 00 31 90

Mitt arbete vilar på psykodynamisk grund.

Jag har lång erfarenhet från arbete inom primärvården med terapi för vuxna samt för unga vuxna. Jag har även lång erfarenhet av arbete med våld i nära relationer såväl enskilt som i grupp.

Jag arbetar med all sorts problematik såsom ångest, panikångest, depressioner, kris och trauma, identitetsproblem, ätstörningar, relationsproblem, psykosomatiska problem m.m.

Jag har många års erfarenhet av handledning både enskilt och i grupp.

Inriktning:

 • Individuell psykodynamisk terapi
 • Par- och familjeterapi
 • Krisbearbetning
 • Handledning individuellt och i grupp
 • Konsultation
Läs mer om Christina
Krister Ewards

Krister Ewards

Leg psykoterapeut, fil. mag. handledarutbildad

031 - 711 35 650708 - 27 77 51

Leg. individualterapeut på psykodynamisk grund, samt leg. par och familjeterapeut.

Leg. individualterapeut på psykodynamisk grund, samt leg. par och familjeterapeut. Utbildad vid Gbg Universitet och St. Lukas.

Långvarigt psykoterapeutiskt och psykosocialt behandlingsarbete inom såväl kommunal, privat som idéburen verksamhet. Flerårig arbetslivserfarenhet som chef och samordnare.

Inriktning:

 • Individuell psykodynamisk terapi.
 • Par och familjeterapi/rådgivning.
 • Krisbearbetning, drömarbete och mindfulness.
 • Bred erfarenhet av arbete med ungdomar och unga vuxna.
 • Engagerad i livsåskådningsfrågor, samhälls - och - kulturfrågor.
 • Handlednings och konsultationsuppdrag inom myndighetsutövning, behandlingshem, elev-vårdsteam, kvinnojour samt chefshandledningar.
 • Utbildningsuppdrag inom psykoterapiutbilning, läkarutbildning m.m.
Läs mer om Krister